PÕHIMÕTE. Lähtume faktist, et iga hing on unikaalne oma jumalikus ülesandes, andepõhisuses ja mitmekihilises olekus. Inimelu kogemuses juhtub igaühega nii mõndagi, mis viib segadusse, meelitab õigelt rajalt eemale või sasib egounesegust pead, mis ei suuda taibata, mida teeb valesti, et asjad ei ole päris need, "mida hing igatseb" või et ei oskagi enam midagi tahta ega  igatseda, sest aju juhteteed on umbe jooksnud ja meeli muserdab teadmine, et  maailmas valitsev kriiside järjekord ei näi lõppevat. 
Niisugune elukäigu lähivaatus ei saa toimuda ilma elupuuingleid usaldamata ja aru saamata, et iga inimese eluteed juhitakse tema ja ühismõtteruumi tasandilt, vastavalt siis kas  elu kõrgemalt või paralleelselt ja eraldi madalamalt astmelt ning pea, see äärmiselt vajalik kehastumise kompuuter peab omama globaalset teadmist aina enam, et oma peamise kehastumise missioonini välja jõuda ja pidevalt muutuvas maailmas endale koht leida. 
Selleks, et  elukäguravi  tulemus oleks ka jumaliku plaaniga kooskõlas, on vaja oma elukäigule julgelt otsa vaadata ja kõige selle tervenduseks valmisolekut ilmutada, mis ei ole enam kasulik ja tervislik ning mis loob üha ja üha takistusi uue tee või jumaliku ande ilmnemise vastu. Kes seda suudab endale tunnistada, on võiduks häälestunu, saab uuesti jalad maha ja leiab ka õige teeotsa üles. Kõige selle juures on ülioluline ka medium-terapeudi ja meiega koos teeniva vaimse tervendusgrupi usaldamine neis ülesannetes, mida on inimese harjumuste ja käitumislõksude puhastuseks vaja läbi teha. Elus ei juhtu miski niisama ja niisama jutuajamise ja oletusega ei tee ka meie kedagi edukamaks ja elule altimaks . Loeb vaid tihe, kannatlik ja järjepidev koostöö ja lootuse hoidmine, et kõik saab korda, kui ise korda armastada ja mitte liig kergelt vanale ja häirivale meeleolule järgi anda.


* Kes siin veidi kahtleb, kas tulla meie juurde elukäigunõustamisele, sellele lisame, et mitmed on proovinud ja  alla andnud, millest on meil muidugi kahju, aga on ka nii, et on proovima tuldud ja ilus tulemus saadud ning  polegi lahkutud, on lausa kooligruppi liitutud ja meie meeskonda teenistusse jäädud. 
VALIK ON IGAÜHE ENDA KÄTES, AGA SAMAS KA LOOJA KÄTES, KUI MEID JULGED USALDADA!