Email again:


TEENUS: Ingliteraapiline elukäigunõustamine täiskasvanuile

Teenuste nimekiri avaneb ka MARYA ANGLETORIUM tervisekodu koduleheküljel SIIN

Tasu

5 x 1,5 astronoomilist tundi - a' 35 eurot

 

Kirjeldus

Ingliteraapiline elukäigunõustamine sarnaneb ilmalikus elus tuntud tööalasele karjäärinõustamisele, ent selle vahega, et keskendutakse eelkõige hingele ja pikale eluteele hinge arengu ülesandes. 

Mõttemustrite ning iseloomuomaduste muutmist toetab peale ingliterapeudist treeneri temaga jumalikku tervendusrolli täitma planeeritud Maa Vanematekogu inglienergia, mis on alati teadlik inimese vajadustest ning hinge kõrgemast eesmärgist, sest see teadvus on volitatud inimese taotluse kaudu tooma vastuseid Akaši kristallilise virtuaaleluraamatukogu kroonikatest.

Kodukord

Kõigi 5 seansi järel tehakse kliendi jaoks kirjaliku  nõustamiskava  kokkuvõte takistustest ja nende ületamise õnnestumistest, mis esmakohtumisel pealiinina töö eesmärgiks kavandati. 

Kel huvi, saab seejärel jätkata ja võtta koos terapeudiga vaatluse alla mõni muu inimisiksuse teema või suurem elu eesmärk.

Ravis tuleb suuta nõustamise reeglitele vabalt alluda ja oma ülesanded, mis terapeudiga seansil kokku lepiti, enne uut korda täita. Vastasel korral jätab terapeut klienti eelnevalt teavitades lepingu täitmise pooleli, sest tahtekindluse ja järjekindluseta  antud mõttemustrite muutmise ravi ei toimi. Vahet tuleb siiski teha selles, kas ülesannet taheti täita ja oskuste või iseloomu allajäämise tõttu ettevõtmine teatud juhul pigem nurjus ning sellel, kui inimene tuleb teraapiasse lihtsalt terapeudi imeravile lootes, aga oma tahet ja võimekust selles ei rakenda.   

Julgustus:
tegu ei ole akadeemilise õppetükiga ja harjutus on alguses pigem 1 väike ja jõukohane iseloomu treeniv samm, mida argielus tuleb suuta kohe juurutada (näiteks alustada päeva positiivse mõtte omaksvõtuga ja seda võimalikult pikalt alal hoida), kuid kord korralt lähevad ülesanded keerukamaks ja tahet treenivamaks, sest tegu on ju täiskasvanuga ja unistuse poole liikumise  teekonnaga.

KOHTUMISTENI! 

Armastusega, Ingliterapeut Marya