Ingliterapeut Marya alias Marija Tapfer teenistuse areng


A. P
eriood ilmalikus tööelus avaneb SIIN  

B.
Hõlmab perioodi pärast ilmalikus töömaailmas aktiivse teenimise lõpetamist a 2008-2018


NIMI: Ingliterapeut Marya on teenimisnimi kui ingliteraapilise egoravi ja teadvuse tõstmise protsessi ingelliku ühiskanali Loojalt kinnitatud märk


TEENIMISROLL: Ingliterapeut Marya teenib inimperet kui inimhinge väe tõstmise ja iseloomu ravimise pädevusega mediumterapeut


VÄLJAÕPE: Erialaoskused on otseses vastavuses varem omandatud akadeemilise väljaõppe ametitega. Mediumterapeudina teenimise vajalikud uued teadmised ja oskused on omandatud mitteformaalsel  ja ebatraditsioonilisel meetodil - kanaldamise kui seesmiselt täpselt tunnetatud intuitiivmeetodi kaudu aastatel 2008-2018

*sarnase Vaimu poolt teostatud väljaõppe on saanud näiteks N.D. Walsh, D. Melchizedek, D. Virtue, D. Cooper, L. Byrne, L. Carroll jne. Uutlaadi teraapiaid ja  vaimse tee tutvustamise viise saavad intuitiivmeetodil õppida ja seejärel edasi õpetada vaid selleks hinge pädevuses eeldusi omavad inimesed. Nad teevad seda mitte juhuse, vaid nende elu ülesande ja hinge ande tõttu end teatud ajal ja kohustuses inimperele pühendada.


PRAKTILISE ELUKÄIGUNÕUSTAMISE GALAKTILINE EESMÄRK: Ingliterapeut Marya teenimine loob ühisteadvusele ühenduse kasvupotentsiaaliga uue teadvustasandini ja avab eeldusi Maa sageduste uuenemise võimaluseks planeedile ettemääratud ajal ja kogemustes Teenimisrollid, saadud järk-järgult arendamise käigus

  • jumalikust, arhailise inglienergia virtuaalsest Maa elanikkonna juhtimise ruumist Akaši kroonikad laetud projekti „ILMAPUUINEST1” järgi loodud galaktilise suhtlemise eksperimentaalkooli liider
  • projekti vajadusest tulenevalt kõrgteadvusega suhtlemise arendustöö koordinaator ja märgiliste kanaldustekstide inimkeelde tõlkija
  • ingliteraapilise egoravi testgrupi töö juht ja treener-terapeut
  • testimisest välja kasvanud liikmeskonna loodud MTÜ KULLARATAS visionäär ja ettevõtlusaluste treener- terapeut
  • MTÜ KULLARATAS liikmeskonna kaasabil loodud ettevõtte Marya Angletorium liider ja algmõtteliselt terapeutide kobarkonnana tegutseva tervisharidusliku ettevõtte loomise initsiaator ja potentsiaalsete uute liikmete koondajast ettevõtja

 

Töö meetod ingliteraapilise karjäärinõustaja ehk elukäigu nõustajana

Individuaalne nõustamine- ingliteraapilise energiaga nõustamine, eluraamatukogust laetud ravikirjad, abiks on ilmalikus tööelus omandatud õpetajatöö ja karjäärinõustamise  kogemus, kuid ka erialane lisameetod sotsiodünaamiline lähenemine nõustamisele

Tervendamine grupitöö kaudu- ingliteadvuselt kanaldatud iseloomu tugevdavate ja ego kõrgminale allutavate energeetiliste ravikirjade vahendamine ja grupi liikmete kaasabil teadvuse tõstmine avatarhinge teadvuse tasandile

 

Töö atribuudid grupitöö kaudu hingede avamisel

  • metafoorne hingelinnu joonistus kui inimhinge kujund, mille abil inimesele tema enda peeglit tutvustada
  • kristallid kui pärimustervendaja abilised


Täiendkoolitus ettevõtte teenuste arendamiseks 

13.01.2016 "Tervishoiuteenuste eksport", 8 tundi, Marketingi Instituut

10.-15.10.2016  Koolitus "Soome eakate perehooldusest", Kitee evangeelne rahvakool 


Osalemine ühendustes