TOIMUNUD PÕGUSAD KATSETÖÖD

INGLITERAPEUT MARYA täiskasvanuile mõeldud loeng-vestlused

hingekooliks suundumise 

tervisedenduslikus haridusprogrammis „MÕTE LOEB!”


Eelinfoks.

Marya Angletoriumi nime alt välja pakutavad tervishariduslikud loengud ja abonementsarjad on oma stiililt nii klassikalisel teemakäsitlusel kui angeloloogilisel teoorial põhinevad loeng-vestlused.

Need on välja töötatud  teooria ja praktika seostamiseks igapäevaelu olukordades toimetulekuks.

Loeng-vestlusesse kaasatakse nii lektori kui kuulaja teadmised ja kogemused.

See on täpselt õige aeg ja koht, kus turvalises seltskonnas  harjutada  kaaslast   solvamata ja teise poole suhtes vastandumata oma isiklikku seisukohta maailmas toimuva suhtes.  


Aeg
Teema
 AlapunktidEeldus
Tasu
Lisainfo
N 08.03 kl 
17-
19
1. Hing ja tema roll inimese tervikus.
Hing, olemus, eludevaheline seos, hinge missioon praeguses Maa ajaloos   Teadmise omaksvõtt, et MA ei ole religioosse ega meditsiinilise suunaga ettevõte ja et me ei vastandu ühegi teise institutsiooni või maailmavaatega, mis Maal eksisteerib
12 €

N 15.03
kl
17-19 
2. Mis on ingel. Kehastunud inglite tunnused ja rollidest tulenevad elukäigu vajadused
Ingli definitsioon, tunnus, ülesanne, sõnum inimesele, kes temaga kontakti ootab, ingliema palvest tuleneva egoravi iseloomustus   Huvi elu tegelikkuse suhtes ja valmisolek võtta vastu lisaks tavapärasele teadmisele ka senitundmatut või uut lähenemist maailma toimimisele
12 €

N
22.03.
kl
17-
19
3. N.D. Walsh raamatusarja „Jutuajamised Jumalaga” pealiinist ja Jumala antud ülesandest inimkonnale Maa teadvuse tõusuks järgmisele, Kristusteadvuse tasemele.
  Soovitav on raamatud enne läbi lugeda või juba loetut mälu jaoks  värskendada. Raamatud võib ka loengule eelnevalt endale ära märgitud katkenditega kaasa võtta
12 €

N
29.03
kl
17-
19
4. Filmi „Sõrmuste isand” ühe osa vaatamine, arutelu inimego olemuse selgituseks.
  Kes on filmi näinud, on soovitav  meenutada, mis temas vaatamise ajal toimus või mis sel korral meelde jäi.
12 €

N
05.04
kl
17-
19
5. Mis on avatar ja kuidas toimus projektis ILMAPUUINEST1 avataride ülestõus ja avataride uue identiteedi väljakaevamine senise elukäigu mõttemustrite puhastamise käigus.
  Soovituslik on lugeda INGLIRAVIMI lehelt/ Ingliterapeut Maryast /alateemat „Tervenemis-lood” ja tekkinud küsimused endale IM vastuste saamiseks arvutisse või paberile kirja panna
12 €
Lühendid: MA – Marya Angletorium

                  IM –  Ingliterapeut Marya

 

~ See sari on mõeldud levima nii üksikloengute kui abonemendina. 

~ (ABONEMENT - 5 x2 astronoomilist tundi osalemist)

~ Võimalik on ka 

  • abonemendil osalemiseks tasuda ühekordne makse, mis on abonemendist erinev hind, 12 eurot 
  • osalemine kõigil loengukordadel või vaid valitud kordadel
  • tasuda ka sel juhul nii  ülekandega kui  kohapeal sularahas

~ Abonementpileti omandamiseks tuleb astuda järgmised sammud

  • etteantud vorm tuleb avada ja alla laadida SIIN 
  • ettemaks tuleb tasuda vormis viidatud kontonumbrile ja pangalehelt makse teostamise kinnitus alla laadida 
  • täidetud vorm tuleb  saata koos makse kinnitusega MTÜ KULLARATAS e-mailile:
    kullaratas@gmail.com
  • seejärel saadetakse Marya Angletoriumi juhi assistendi poolt e-kirjaga vastus, et olete registreerunud ja saate kõigil kavas väljakuulutatud loeng-vestlustel osaledaEttemaksu ei tagastata, kui osaleja otsustab loobuda, aga säilib võimalus kindlal meiega tehtud kokkuleppel pilet või piletid oma sõprusringi liikmeile edasi kinkida. 

Kõik tulud lähevad angletoriumi ülalpidamiseks ja arendamiseks ning seni vaid vabatahtlikuna tegutsenud meeskonna isiklike kulude vähendamiseks, milleks oldi planeedi teadvuse tõstmise projekti teenistuses olles enne projekti suuremahulisemat käivitust enda poolt võimaluste piires vabatahtlikult valmis panustama.