Mida tähendab uut laadi mediumterapeudi teenus "ingliteraapiline elukäigunõustamine"? 


Inglid ja nende vahendajast mediumterapeut angeloloogilistes mõistetes

"Ingel" tähendab nii heebrea kui ka kreeka keeles (vastavalt mallah ja angelos) sõnumitoojat või käskjalga. Inglil puudub materiaalne olek ja ta ei tegutse iial ilma oma isandast Jumala tahteta. Seetõttu on ingel pigem leebelt isetu kui isekalt teotahtelise inimese sümboliks ja osutab abi siis ka, kui inimese teod ja mõtted on üsna mustad ja valgust kartvad. Seda aga siiski vaid juhul, kui inimhinges on alal jumalikkuse säde ja ta näeb inimeses potentsiaali kasvõi väikeseks ülespoole tõusuks, sest must maailm ei lase ingliteadvust  endale ligi ja ingel ei lasku sinna, kus teda ei oodata või soovitakse mõttes ära nullida.  Harvad pole juhtumid, kus inimese elu päästnud ingel saabki autasu ja inimene loobub sündmuse järel oma endise elu pahedest ning asub inimkonna teenimisele ja oma süütegude lunastusele teistele usu ja lootuse jagamisega või pöördub sissepoole ega soovi sellega enam end "ehtida", mis varem segadusi ja hirme põhjustas.  
 
Inglite sagedus ulatub piltlikult öeldes üle inimpeade, on mõtte tasandilt tunduvalt kõrgemal kui intellekt, millel puuduvad vaimse tee teadmised.
Inglite ainus inimeste teenimise eesmärk on uuendada elu Maal ja igat inimhinge tema arengutsüklis aidata. 
Ingel kui kehastumata teadvuse esindajast olem on ülikõrge saavutustasemega ning teda ei kannusta inimesi päästma ja õpetama ei omakasu, konkurents ega kuulsaks saamise iha, sest inglitel, millel ju puudub materiaalne keha, ei ole ka kehastunupinget ehk stressi tekitavat ego ja neile on tundmatud variegost ehk madala mina tumedamast varjupoolest põhjustatud emotsioontunded nagu
 • viha, 
 • äng,
 • hirm, 
 • julmus,  
 • kadedus, 
 • lipitsev ja silmakirjalik hoiak, 
 • salatsemine,  
 • tühja jutu ajamine, 
 • kättemaks, 
 • orjalik mentaliteet, 
 • "mina vaeseke" sündroom õpitud abitusena ja teistega manipuleerimisena jpms  

Inglid on inimelu saatjad ja elukäigu nõustajad telepaatilisel ehk intuitiivsel sagedusel, mille vastuvõtja on egopuhas meel ja millele vastab keha organ, sisekõrv. Kõik, mida inimene elu jooksul kogeb, millist mõtet viljeleb ja millist tegu harrastab, on näha-tajuda nii inimese kaitseingli kui elude kroonikaraamatute kogu - Akaši raamatukogu virtuaalseis varades ning just sealt toovad kaitseinglid või näiteks olukorra- ja karjääriinglid teraapilisele nõustamisele tulnud inimese taotluse korral mediumi vahendusel märgilises sõnumis ja kindlalt mediumi poolt äratuntavas käekirjas ja koosluses vajaliku info kohale. Kui kirjelduse järgi tundub see olevat väga pikk ja mitmekordne otsing, siis tegelikkuses toimub niisugune info transportimine silmapilgu vältel, isegi enne, kui inimene suudab oma soovid täpseks sõnastada. 

Ingliterapeut Marya teenimiseetikast

Mediumterapeut, kes on inglite sõnumitooja ja teenib vaid Valgusega,  teeb üksnes seda, mida nõu ootav inimene otsesõnu palub ja egode valgustajast inglitee juht  Peaingel Miikael lubab.

Iga inimene, kes seda tervendust soovib kasutada, peaks teadmiseks võtma, et ehkki mediumterapeut tegeleb inimese sisemaailmaga, pereloo sündmuste lahtirääkimise ja egost tõusnud puhastuse läbiviimisega,  ei ole ingliterapeut inimeste ellu piiluja ja ta ei saada mitte iial kellegi suunas sajatavat energiat ega raevukat viha, kui ka inimene teeb midagi sellist, mis toob päris kindlasti ka terapeudis esile meelepaha, mistõttu inimest ei saa kas edasi ravida või katkes suhtlemine teise inetu suhtumise tõttu Valguse sõnumitesse.  

Eelnevast lähtuv informatsioon viitab  olulisele  asjaolule, et Valguse medium on läbinud esmalt enda inimegost pärineva prahi puhastuse ja andnud seesmises hingeplaanis kõigi Valguse esindajate ees tõotuse olla eetiline ja inimpere teenimisele alluja ning aidata teoks teha kõike seda, mida suur Inimpere Loomisplaan eeldab, kuna on teadlik, et iga ego on toonud kellegi ellu kurbust, masendust, raevu, leina ja pettumust ja seda isegi siis, kui inimesel ei ole sellest endal aimu või tuli otsuseid teha ja samme astuda seetõttu, et oli vaja valida, mis on antud situatsioonis paljudele parim lahendus ja et kehastunud tulid kõik siia planeedile vaid hingede arendamise eesmärgil. 

Niisuguses teenimisrollis ongi käesoleva kirjutise autorist mediumterapeut kui inglitelt sõnumeid vahendav kuldset keskteed aurea mediocritas otsida aitav medium, kes peab iga teenimise vältel au sees hinge arendamist ning eetilist suhtumist kogu raviprotsessi. 

Ingliterapeut Marya ravilised teenimised on lõimunud hariduse jagamise  ja andepõhise karjäärinõustamise põhimõtetega, sest seni vaid eksperimendi korras läbi viidud uusilma karjäärimudeli test tõi esile suuna teha teoks ammune maalaste unistus - saavutada ilma elust lahkumata uus kehastumine elik identiteet  ja anda hinge senini kõrgeimale saavutusele lisa just nüüd, kui uue aja koidik on silmapiiril ja Maa vajab ülestõusuks entusiastlikult meelestatud tarku hingi.

Marya Angletoriumi lipu sloganit kasutades julgustame siingi: TÕUSE, SA SUUDAD!"

Armastusega, Ingliterapeut Marya