KUS ASUB HINGELINNU MAINE KODU?


Mis on hingelind?

Hingelind on metafoorne kujund inimhingest. See peidab endas mitmekihilise Loojalt antud loomuse värvikaid kihte. Hinge seos linnuga põhineb võimes olla ühtaegu nii kehas kui kõiksuses ja liikuda vabalt ühest olemise sagedusest teise. Hingelindu on kirjeldatud paljudes rahvapärimustes kui jumalannalinnukest ja luulelist loomisandi, sest anne tuleneb hingest ja loomine saab alati  alguse juba olemasolevast. Igas uues on tükike vana ja igas vanas on omakorda tulevikunägemust, mis alles ootab loojat, kes ta avastab ja uude vormi salvestab, lisades tehnilisi oskusi ja kaasaja teadussaavutusi. Tihti juhtub aga nii, et just millegi ebatavalisest loomisest saab ka teaduse eksperiment alguse nagu siinsegi teadvuse tõstmise projekti kirjeldused ja töökavad seda järk-järgult INGLIRAVIMI lehtedel lahti jutustavad.


Hingelinnu metafoori on tuntuks kirjutanud heebrea kirjanik Michal Snunit ja eesti rahvale hingelähedasemaks kuulutanud nüüdseks päriselt hingedemaale lahkunud trubaduur Urmas Alender.  KENA AVASTUSRÕÕMU! 

Ingliteraapilise hingehoiu selgitus.

Ingliteraapia põhineb INIMESE PÄRISOSA EHK HINGE teadvuse kui väe kaasamisel inimkäigu loomise protsessi ja iseloomu kasvatusse kui olulisse maise elu edukuse tagamise võimalusse.

Tihti on nii, et kehas elav inimene tutvub oma hingelinnuga just huvihariduslikus võtmes kogetud loomistegevuses ja ei ole harv ka see juhus, kui ammugi noorukiea seljataha jätnud isik, kes võib olla juba lapsevanem või isegi vanavanem, ÄRKAB selgele äratundmisele, et temas on ka HING olemas ning et see ei olegi pelgalt ilus mõttekujund, vaid on osa temast, mida ISENA füüsiliselt ei näe ega kuule, et ta vajab samuti hoolt ja vaimutoitu nagu füüsiline keha ja mõttetegevust abistav keha intellekt ehk kompuuter ehk PEA.  


Et inimelu kujuneks võimalikult sujuvaks ja inimene kui oma elu peremees ei laseks üksnes teadmatusest hingetul elul elujõest alla voolata, on tähtis, et uus põlvkond oskaks olla TEADVUSEL HING kui kehastunud külaline Maal ja anda parim ÜKSTEISE HINGEDE AITAMISEKS Maale nii olulisel TEADVUSE TÕUSU AJASTUL täiesti uude, kristusteadvuse ajastusse ja olla valmis muutusteks nii kodukohas, planeedil kui kogu Universumis. 

Teatud määral on suuremad kosmilised muutused juba ammu alanud ja ka kõige skeptilisemad inimesed näevad seda oma silmaga ning tunnetavad oma kogemuste seostes, et jumalikke ettekuulutusi ei saa inimene muuta ning mis peab teoks saama tehtud, see seda ka moel või teisel saab. Aeg on mõista, et Suur Elu Plaan võtab suuna just niisugusele iidunistusele, mille kohta on öelnud kõrge loomishing nimega W. Shakespeare: "Taevas ja Maa peal on rohkem asju, Horatio, kui teie filosoofia uneski näeb", et  see, mis ees seisab, on siiski midagi muud kui senini ning just seetõttu on ääretult oluline, et kogu planeedipere tõuseks oma hinges äratundmisele, kes ja mis ta suures vaimkogumis on ja kuhu ta oma  ande peab suunama. 

Teisiti öeldes seisab paljudel inimkehastunutel ees lainena liginev hingelise ärkamise protsess, mis valmistab inimesi ette oma kõrgemale ülesandele kohandumist ja väe saamist oma Kõrgemalt Minalt. Vahel on mõne inimese sees tekkinud liiguljas arusaamine, et hinge ülestõus, see on imelihtne. Jah, kui see toimub liialt lihtsustatud mudeli järgi ja inimego arvab, et väike eneseteadvuslikku laadi muutumisakt seda ülestõusu tähendabki, millest siin juttu oli.  Enamasti  piirab inimpea seda mõistmast, millisest ajast tema hing tegelikult pärineb ja kui paljusid erinevaid  kehastumisi on eelnevalt läbi elanud, enne kui sai selle keha, mis praegu hingele anumaks on ja kui võttis arengust lähtuva ülesande, mille täitmi- sele lähiajal moel või teisel nagunii asub. 

Praegune Maa inimkond on võrreldes evolutsiooniloo eelmiste inimlapse põlvkondadega palju teadlikum ja akadeemiliselt haritum, ent seisab ikka veel lahtise ukse all endaga pahuksis, et ei suuda aru saada isegi tüüpkava järgi kokku pandud karjäärialastest algküsimustest: kes ma olen? mida ma teha oskan?  kuhu meeskonda ma sobin? Kui toimub hingede ärkamine, on valik kõigile selge, et - Valgusesse, aga selle tulemini on veel pikk jutuajamine oma hingega vaja läbi teha  sellel mehel ja naisel, kes ei tule toime oma keha keemia taltsutamisega ja veenab ka teisi, et seda jutustust ei saa tõsiselt võtta, mida keegi lihtsameelne teadust eirates välja mõtles, kuna räägib ju akadeemilist laadi koolitarkus, et inimene põlvneb ahvist ja Maa tekkimist saab Maa praeguse teadusega selgelt ära seletada.

Hingena ärkamisega reaalsesse aega kaasneb suurem mälupilt ja selgem arusaam, mis sageduses inimene enne elas ja mis teda tõeliselt paelub või  mida teha soovib.  Vahel võib olla ka nii, et enne ilmub salasoov ja vaikselt endast millegi seoses märku andev anne ja inimesele meenub, et seda on ta mingil määral alati igatsenud, ainult et siis tundus see soov kas lapsik või olude tõttu kättesaamatu, sest ei olnud veel teadmisi, oskusi,  reaalseid võimalusigi. Iidne tarkus meenutab, et IGAKS ASJAKS ON OMA KOHT JA AEG ning KUI OSKUSI JUURDE VAJA, SAABUB ALATI KA ÕPETAJA. Laias plaanis on kõik kõigile kuidagi õpetajaks, a'la lapsevanem lapsele, laps lapsevanemale, meister sellile, sell meistrile, riigijuht alamale, alam riigijuhile jne jne. Kui aga vajatakse konkreetse sihiga õpet, kui oodatakse teatud taset, millega end leida, millest elu uueks ehitada, kui vanast enam läbi ei pääse, tuleb otsida juba mitmeid neid, kes TEAVAD, MILLEST RÄÄGIVAD JA MIS EESMÄRGIL TEGUTSEVAD. 

Jäädagu uue Õpetaja ootele, sest see loomise laul, millest suur südamete jääsulamisaeg algab, on nüüd juba väga-väga ligidal, praegugi Su enda naha all kogetu kui kookonist väljapugemise nagin enne siidiusside libliklendu.  

Kaunist hingelindude hoidu omaste keskel! 

Armastusega, Ingliterapeut MaryaLisa kommentaar

Email again: